tjanster

Norra Bygg & Design utför såväl delentreprenader åt de större byggbolagen som totalentreprenader åt både företag och privatpersoner i Storstockholmsområdet. Vi har bred kompetens och stor kapacitet i företaget.

Här är några exempel på vad vi arbetar med:

 

Nybyggnation
Vi bygger villor och radhus både i lösvirke och prefabricerat.

 

Stomkomplettering
Vi tar hand om lättväggar, utfack, montage kök, dörrar, foder/sockel, beslag m.m.

 

ROT
Vi utför alla typer av om-/tillbyggnader och renoveringar åt såväl företag som privatpersoner.