kvalitetspolicyKvalitetspolicy

Vi arbetar med kvalitet och etik så att varje kund och objekt blir en god referens.

Arbeta strukturerat och över gränserna för att få kvalitetsförbättringar.

Samtal med varje medarbetare om vad kunden och Norra Bygg & Design upplever som hög kvalitet inför varje enskilt projekt.

Överlämna slutprodukten i tid till rätt pris och med god kvalitet.

Miljöpolicy

Norra Bygg & Design värnar om miljöarbeten och skall främja för ett långsiktigt miljöarbete och verka för en hållbar samhällsutveckling.